Missie van Rouw Coach Nadine

“Het is mijn missie om mensen bewust te maken van hun denkkracht en hun vermogen om postief in het leven te staan. Zelfs na afscheid en verlies. Mensen bewust maken van hun huidig denken en hun attitude en hoe dit kan omgezet worden want wij zijn uiteindelijk allemaal verantwoordelijk voor ons eigen leven en het zijn niet de omstandigheden rondom ons die ons geluk of ongelukkig zijn bepalen. Via woord, schrift, workshops,theater voorstellingen, podcasts, presentaties en trainingen, bereik ik mensen in hun hart, zodat ze bewust worden van hun eigen innerlijke kracht en ze een leven kunnen leiden met minder zorgen en meer positiviteit. Het is mijn missie om jullie bewust te maken van jullie missie. Ik sta keer op keer versteld van wat een mens allemaal kan bereiken! Ik ben graag de catalysator en de drijfveer in jullie groeiproces”.

Nadine Vermeulen

Getuigenissen